lektoriai

 Lektoriai

 I.Kliziene

 

 

Doc. dr. Irina Klizienė – Lietuvos aerobikos federacijos valdybos narė, Atestacinės komisijos pirmininkė. KTU Edukologijos katedros docentė, Lietuvos sporto universitete yra įgijusi Biomedicinos mokslų (Biomedicinos mokslai, Biologija – 01B) krypties daktaro kvalifikacinį laipsnį. 2012 m. įgijo Europinę Pilates instruktoriaus licenciją. Nuolat stažuojasi fizinio aktyvumo, nugaros skausmų prevencijos, Pilates srityse. Nuo 2000 m. dirba pedagoginį ir mokslinį darbą: vykdo įvairius analitinius, tiriamuosius darbus fizinio aktyvumo bei visuomenės sveikatos srityje, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, konferencijose. Viso mokslininkė yra išleidusi 12 publikacijų periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Thomson Reuters Web of Knowledge. Dėsto valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programose sveikatos srityje, veda mokymus aerobikos trenerių licencijavimo kursuose. Bendrauniversitetinio modulio “Asmens sveikatos ugdymas” ir “Sportuojančiųjų asmenų sveikatos ugdymas” koordinatorė. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: visuomenės sveikata - stuburą stabilizuojančių pratimų poveikis esant lėtiniam, nespecifiniams juosmens nugaros skausmui

 

Kontaktai

Lietuvos Aerobikos federacija

Įmonės kodas: 195727431

Adresas: Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
Bankas : AB SEB bankas

a/s LT39 7044 0600 0293 9369

Banko kodas 70440

el.paštas: sportineaerobika@gmail.com

LOGO laf